לקויות למידה

חשוב להדגיש כי ישנה חשיבות רבה לתנאים הסביבתיים שבהם מתפתח ילדכם. אלה יכולים להשפיע על לקות הלמידה לטובה או לרעה, ומכאן החשיבות להעניק לו סיוע ההולם את צרכיו הייחודיים. כך נוכל לא רק למנוע פער לימודי בין ילדכם לחבריו לכיתה, אלא גם לצמצם את הפגיעה בדימוי העצמי וברף התסכול שלו.

"לקויות למידה" הוא מונח המתייחס לקבוצה מגוונת של הפרעות נוירו־התפתחותיות, המתבטאות בכך שילדכם מתקשה לרכוש מיומנויות למידה בסיסיות ולהשתמש בהן.


אילו סוגים של לקויות למידה קיימים:

  • דיסלקציה (לקויות קריאה) - איטיות,  איחור ברכישה, שיבושים והחלפת אותיות ומילים, קשיים בהבנת הנקרא וביכולת לקשר בין אותיות לצלילים, ניחוש מילים לפי הקשר או נראות, שגיאות כתיב רבות, קושי לעקוב אחר הוראות.

  • דיסגרפיה (לקויות כתיבה) - איטיות, שגיאות כתיב רבות, ניסוח שגוי של משפטים, לחץ רב מדי או מועט מדי על כלי הכתיבה.

  • דיסקלקוליה (לקויות בחשבון) - קושי לרכוש פעולות בסיסיות ולזכור אותן, קושי בטכניקת חישוב, קושי בפתרון בעיות מילוליות, קושי לעבד רצף מספרים ולהבין את המבנה העשרוני.

 

המאפיין המרכזי של בעלי לקויות למידה הוא פער בין רמת התפקוד המצופה מהם, לפי יכולתם, גילם וההתנסות הלימודית שלהם, ובין רמת תפקודם בלימודים. 


לאחדים ליקוי אחד ולאחרים ליקויים בכמה תחומים. אולם יש לציין כי תלמידים בעלי לקויות למידה שונים זה מזה בתחומי הלקות, בחומרתה, בזמן הופעתה ובהשפעתה על תפקודם הלימודי, החברתי והרגשי.

 

חומרת הליקויים נעה בטווח הרחב שבין ליקוי קל לליקוי חמור. ייתכן שלקות הלמידה של ילדכם תהיה גורם דומיננטי כל כך עד שהוא יתקשה להשלים את לימודיו, ומנגד ייתכן כי ביטוייה יהיה שולי וילדכם יוכל ללמוד תארים אקדמיים גבוהים במקצועות יוקרתיים.

 

כל הזכויות שמורות לאודיה גדסי

בנייה ועיצוב אתר: אסנת קדמי - Kinspirit Designs